Članak

TAMBURAŠKE SEKCIJE DANAS

Trenutno u Društvu djeluje nekoliko grupa tamburaša. Tamburaški orkestar KUD-a sastoji se od polaznika različitih generacija ali istog glazbenog dosega u izvođenju tamburaških melodija. Mladi tamburaši svoje prve note uče u okviru dječje skupine JURIĆI koja istovremeno uključuje plesne i tamburaške probe za sve polaznike. Na taj način izdvaja se dječji folklorni orkestar koji prati plesne folklorne izvedbe dječjih skupina.
Tamburaški orkestar već generacijama vodi g. Josip Vušir.

O kvaliteti TO KUD-a moguće je saznati iz stručne kritike sa županijske smotre TO u kategoriji O DRUŠTVU.

15.10.2012