„PREŠTIMANE MUŠTRE NAŠE STARE MAME“

Izložba prikazuje draganićko tradicijsko rukotvorstvo.

2008. god. – Ogulin – svečana dvorana POU (u okviru 11.  županijske smotre izvornog folklora).

2009. god. – Draganić – KC Draganić (za manifestaciju Dan Draganića).