GOSPOĐA MINISTRICA

30. rujna 2012.
Adaptacija teksta predstave uključuje prilagodbu komedije Branislava Nušića „GOSPOĐA MINISTARKA“ u vrijeme demokratskih promjena u RH, točnije vremensko razdoblje drugih parlamentarnih izbora (2005.), dok se prostorno radnju smješta na potezu od Karlovca do Zagreba, odnosno u Draganić od kuda cijela priča kreće. Ova poznata dramska priča aktualna je u današnja vremena kao i pred stotinjak godina kada je nastala. Želja za vlašću i načinom života koji ta vlast donosi idealna je inspiracija za kritiku društva, a naročito u slučaju kada zadesi osobe nedorasle ulozi u kojoj su se našle. Kao i u izvornoj predstavi radnja se vrti oko malograđanke koja iznenada dobiva vlast i svoju moć prezentira kroz niz situacija prikazanih na duhoviti način. Točnije radnja je prilagođena nacionalnim političkim događajima s odrazom na lokalnu sredinu (proces privatizacije državne imovine, nepotizam, lažne diplome, sloboda tiska ….), ali predstavu ne treba samo gledati kao ruganje pojedincima nego društvu u cjelini. Gotovo svi likovi u manjoj ili većoj mjeri gladni su vlasti i bolesnih ambicija. Nemilosrdno se ismijava zaostalost, bahatost, umišljenost i snobizam, odnosno shvaćanje uloge državne vlasti i autoriteta pojedinaca kao sile prije svega. Dakle vlast treba iskoristiti da bi se pomoglo sebi, a ne drugima. U predstavi se ismijavaju karakteri, ali više od toga i društveni obrasci. Predstava je puna sukoba, ponekad tužna, ali pretežno vesela, istovremeno smiješna i gorka.