Dječje folklorne sekcije

Bilješka o dječjim sekcijama

Začeci dječjeg folklora vezani su uz suradnju s OŠ Draganići. Niz godina djeca su u izvannastavnim aktivnostima započinjala svoje prve plesne korake da bi se nakon osmogodišnje škole priključivali redovnom radu folklorne sekcije  Društva.

Prvi organizirani rad s dječjim uzrastom unutar Društva započeo je 1996. Nažalost u to vrijeme dječji folklor osim u okviru školskih aktivnosti i eventualno nastupa na lokalnoj razini nije pripadao kategoriji organiziranih smotri na bilo kojoj višoj društvenoj razini.

Značajan korak u dječjem folkloru postigla je tek generacija djece koji su svoj prvi nastup zabilježili 2001. godine na godišnjem koncertu društva iz razloga što su pripadali generaciji koja je 2003. god. sudjelovala na  Prvoj županijskoj smotri dječjeg folklora u  Rakovici. Istoj dječjoj grupi sljedećih godina pridružio se znatni broj djece zbog čega je 2006. podjeljena na stariju i mlađu dječju folklornu skupinu. Te dvije skupine djeluju i danas u Društvu – starija pod nazivom „FIJOLICE“ i mlađa nazvana „JURIĆI“.

Obje dječje skupine redoviti su sudionici županijske smotre dječjeg folklora, zatim godišnjeg koncerta Društva i obilježavanja Dana Društva uz Jurjevsko proštenje.

Program koji grupa uvježbava su isključivo igre, pjesme i plesovi draganićkog kraja primjereni dječjem uzrastu. Tako iza sebe imaju uvježbane programe koji obrađuju fašničke običaje, Ivanjske običaje, dječju igru svadbe te niz pjesmica, brojalica i drugih izvornih dječjih igra draganićkog kraja. Vrijedno je spomenuti da djeca u svom programu njeguju draganićki dijalekt i tako čuvaju od zaborava draganićko narječje.