ŽUPANIJSKA SMOTRA TAMBURAŠKIH ORKESTARA I MALIH SASTAVA 2013.