IZLOŽBA DRAGANIĆKOG TRADICIJSKOG RUKOTVORSTVA

1994. – Draganić –  vjeronaučna dvorana crkve sv. Barbare – povodom proslave 60-te obljetnice kulturnog rada u Draganiću i 730 god. poveljnih prava Općine Draganić