BOŽIĆNI KONCERT U CRKVI PRESVETOG TROJSTVA U KARLOVCU

13. ožujka 2017.

Na blagdan Sv. tri kralja folklorni zbor i orkestar sudjelovao je na BOŽIĆNOM KONCERTU održanom u Karlovcu u franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva a sve na poziv Karlovačkog okteta s kojim već dugo godina Društvo surađuje.
Ovim koncertom slavljenički smo završili ovogodišnje božićne blagdane.
Ambijent i akustika crkve dakako je utjecala na doživljaj koncerta.