BOŽIĆNI KONCERT U DOMAGOVIĆU.

13. ožujka 2017.

Folklorni zbor i orkestar sudjelovao je na Božićnom koncertu u Domagoviću.
Glazbeni izričaj božićnih i novogodišnjih djela ispričan kroz zvukove puhačkih instrumenata ovog puta dopunjen je tradicijskim vokalnim izričajem i tamburicama.