DOMJANIĆEVE NOĆI u Adamovcu

21. prosinca 2016.

Domjanićeve noći su tradicionalna višednevna manifestacija u Adamovcu, rodnom mjestu Dragutina Domjanića. Dragutin Domjanić je bio cijenjeni zagrebački akademik, sudac, predsjednik Matice hrvatske i pjesnik koji je izabrao svoj materinjski kajkavski književni jezik za pisanje pjesama.
Njemu u čast KUD iz Adamovca koji također nosi njegovo ime, organizator je spomenute manifestacije važne kako za Prigorje tako i za cijelu kajkavsku regiju. Prošle nedjelje, 9.10. na spomenutoj manifestaciji sudjelovao je naš dječji tamburaški orkestar za koji je program pripremio voditelj Josip Vušir.