„DRAGANIĆKE SNAHE POSNAŠENE, A DEVOJKE LEPO OKIĆENE“

30. rujna 2012.
Izložba prikazuje tradicijska oglavlja draganićkih žena 2000. god.-  KC Draganić -uz otvorenje prostora Kulturnog centra Draganić 2000. - Ogulin – svečana dvorana POU (u okviru 4. županijske smotre izvornog folklora) 2001. - Karlovac - Jurjevski tjedan, izložbeni prostor trgovačkog centra TORNADO