DRAGANIĆKI SOKOLI na županijskoj smotri izvornih vokalnih grupa

7. kolovoza 2018.

Naša odabrana muška vokalna grupa u narodnom kostimu DRAGANIĆKIH SOKOLA sudjelovala je i na ovogodišnjoj županijskoj smotri vokalnih grupa u kategoriji izvornih napjeva.