GODIŠNJI KONCERT NAJUSPJEŠNIJIH UDRUGA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

13. kolovoza 2017.

Već više od 15 godina naše grupe zaslužuju godišnju nagradu ZAKUD-a Karlovačke županije zbog niza uspjeha postignutih na županijskoj razini. Tako je bilo i ove godine.