IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2010. GOD.

30. rujna 2012.
KUD Sv. Juraj Draganić i dalje je jedini nositelj kulturnih zbivanja u općini Draganić; udruga je koja brine o očuvanju tradicijske kulture Draganića te preko svojih raznih aktivnosti prezentira Draganić diljem Hrvatske i van njenih granica.  KUD „Sv. Juraj“ Draganić  je i udruga koja okuplja veliki broj djece i mladih pružajući im mogućnost da svoje slobodno vrijeme korisno provedu. U radu društva  tijekom 2010. godine sudjelovalo je preko 100 aktivnih članova razmještenih u 6 sekcija: 1. Odrasla folklorna sekcija, zbor i  orkestar 2. dječja folklorna  skupina – FIJOLICE (5.-8. raz) 3. dječja folklorna skupina – JURIĆI (1.-4. raz) 4. dječja tamburaška sekcija 5. odrasla tamburaška sekcija 6. dramska sekcija Točan broj članstva kroz godinu teško je odrediti obzirom da se radi o amaterskom društvu u kojem svaki pojedinac u svakom trenutku odlučuje o pristupanju ili isključenju iz rada Društva. Takvih oscilacija bilo je i tijekom protekle godine. Neke relevantne brojke moguće je uzeti od broja sudionika godišnjeg koncerta na kome je ukupno sudjelovalo 106 članova dok  je krajem godine u Društvu aktivno radilo 138 članova. Ovom povećanju članstva pridonio je jesenski upis novih članova u sve sekcije Društva gdje je zbog generacijskih razlika došlo do velikih pomaka u broju članstva dječjih sekcija. Rad Društva planira i organizira UO koji broji jedanaest članova. Tijekom 2010. god. održana su ukupno 32 sastanka UO s 90% prisustvom članova UO. Ako uzmemo u obzir da sastanak prosječno traje 2.5 h, svaki član UO u prošloj godini odvojio je samo za sastanke 72 sata svog slobodnog vremena. Spoznaja je to svakog člana da bi bez ozbiljnosti i odgovornosti kao i međusobne suradnje i koordinacije pri realizaciji programa rada kroz godinu izostali rezultata rada Društva. Ovdje vrijedi spomenuti da niti jednom članu UO nije isplaćena naknada za uloženo vrijeme, prijevozne troškove ili bilo kakve troškove druge naravi koji su nastali prilikom obavljanja obaveze proizašle iz preuzetih zaduženja. Slijede kratki Izvještaji po sekcijama: Odrasla folklorna sekcija, zbor i  orkestar koja čini temelj Društva održala je kroz proteklu godinu ukupno 48 probi i 17 nastupa. Voditelj folklorne sekcije i folklornog zbora, kao i prethodnih godina, bio  je Mojmir Golemac, a folklorni orkestar djelovao je pod vodstvom Tomislava Stanićaka. Tijekom godine održavane su postojeće koreografije, te je uvježbana jedna nova koreografija izvorne tradicijske kulture koja prikazuje običaj vanjske proslave zaštitnika župe Draganić pod nazivom Jurjevsko prisenje . Dječji tamburaški orkestar nakon upisa u jesen 2010. čine dvije grupe djece. Grupa uzrasta od 5. raz. OŠ do 2. raz SŠ održala je tijekom godine 74 probe. Pomladak TO koji čine djeca uzrasta od 1.-4 raz. od jeseni do kraja godine održao je 19 probi. Ukupan br. Probi TO kroz godinu iznosi 93 probe.  Dječju tamburašku sekciju vodi g. Josip Vušir. Odrasli tamburaški orkestar  održao je ukupno 32 probe. U jesenskom dijelu godine grupi se dodatno priključio i dio starijeg dječjeg TO tako da sada orkestar djeluje s ukupno 22 polaznika. Orkestar radi pod vodstvom g. Josipa Vušira. Dječja grupa  FIJOLICE održala je ukupno 26 probi. Početkom godine u sekciji je radilo ukupno 15 polaznika. U jesen nakon generacijskih smjena taj broj povećan je na 32 člana. Grupa  radi pod vodstvom Sanje Vrbanić-Stanićak. Dječja grupa  JURIĆI održala je ukupno 36 probi. Početkom godine u sekciji je radilo ukupno 26 članova. U jesen taj broj je iznosio 37. Grupa  radi pod vodstvom Draženka Jagatić. Dječje grupe FIJOLICE I JURIĆE  u njezinim nastupima glazbeno prati dječji TO. Dramska grupa održala je ukupno 32 probE i tijekom godine 5 izvedbi. U sekciji ukupno rade 24 člana. Tijekom 2010. godina uvježbana je nova predstava koja svjedoči o načinu života, odnosima i okolnostima naših predaka u vrijeme početka druge polovice 20 st.  Predstava je autorsko djelo članica Društva:  Marice Boričević, Višnje Golub, Draženke Jagatić i Anđele Županić. U recenziji teksta sudjelovali su svi članovi grupe tijekom održanih proba tako da možemo konstatirati da je predstava autorsko djelo grupe. Grupa  radi pod vodstvom Draženke Jagatić. Slijedi izvještaj po posebnim programima koje je Društvo realiziralo van redovite djelatnosti. Na osnovu prijave na godišnje natječaje koje Ministrastvo kulture i Karlovačka županija raspisuju za sufinanciranje kulturno umjetničkog amaterizma Društvo se prošle godine prijavilo na četiri programa od kojih su tri bila prihvaćena po nekom od navedenih  subjekata. Bez obzira na  nedovoljna sredstva i neprihvaćanje jednog od programa, UO Društva donio je odluku o realizaciji sva četiri programa računajući na odaziv sponzora i dobrovoljan rad članova Društva. Program koji je prvi realiziran upravo je onaj kojeg nitko nije podržao. Radi se o zaštiti DRAGANIĆKOG PURANCA koji je KUD  prijavio Konzervatorskom odjelu u Karlovcu s ciljem očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Pri realizaciji programa uspostavljena je  suradnja s OŠ Draganić i udrugom ZRAKA Draganić te je već  početkom godine oformljena programska grupa koja je krenula u realizaciju. Grupa je održala ukupno 11 sastanaka. Programsku grupu činile su: KUD „Sv. Juraj“ Draganić: Marica Boričević, Višnja Golub, Draženka Jagatić, Ksenija Špehar,Barica Tomašković OŠ Draganić: Alenka Bujan, Katica Golub, Marica Jurčić Udruga „Zraka“ Draganić: Barbara Šiljevinac, Kristina Vrbanek Nakon zajedničkog istraživanja, izrade zapisa uz suradnju s dr.sc. Tvrtkom Zebecem iz Instituta za etnologiju i folkloristiku objavljena je  brošura kojom su mještani Draganića bili upoznati pričom o purancu. Cijeli projekt prezentiran je i u emisiji  TV 4 rijeke. Slijedila je   radionicama za izradu puranca u OŠ Draganići za dan Eko škole, a zatim je ista  održana u KC-u neposredno prije Cvjetnice i za sve zainteresirane mještane Draganića. Kod izrađivanja puranaca svoje umijeće izrade puranca prenijeli su sudionicima radionica naši mještani: Ferda Šegulić, Jakob Ivanušić, Antun Išlić, Josip Prstac te Ferdo i Josip Belan. Na blagdan Cvjetnice 28.3.2010. s purancima izrađenima na tradicionalan i autohtoni draganićki način članovi KUD-a i svi zainteresirani mještani nazočili su svečanoj svetoj misi u prigodnim narodnim nošnjama. Uloženi trud rezultirao je Rješenjem Ministarstva kulture RH od 02.kolovoza 2010. God kojim UMIJEĆE IZRADE PURANCA NA PODRUČJU DRAGANIĆA ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra koje će biti upisano u registar  zaštićenih kulturnih dobara RH Ovim putem UO KUD-a javno zahvaljuje i čestita programskom timu na postignutom rezultatu. Također zahvaljuje dr. Tvrtku Zebcu iz Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba na stručnoj pomoći kao i Stjepanu Prugovečkom, župniku župe Draganić na suradnji i podršci iskazanoj na obrednoj misi na Cvjetnu nedjelju. Posebno  zahvaljuje našim starijim mještanima koji su na prigodnim radionicama prenijeli svoje znanje na mlađe naraštaje, kao i svim mještanima Draganića koji su prepoznali naš trud i priključili se radionicama. Drugi program odnosi se na nabavku, otkup i rekonstrukciju narodnih nošnji. Ovim programom realizirano je sljedeće: Na terenu je otkupljeno i uređeno 7 originalnih draganićkih nošnji , 2 muška zibunca, 2 ženska kožurca, jedna draganićka torba i originalni djelovi ženskog naplita; nabavljeno je 12 muških šubara, izrađeno 10 kom. pastirskih hlača, te 5 pari muških opanaka i 7 pari ženskih tradicijskih cipela. Treći program odnosi se na nabavku tamburaških instrumenata. Poimence nabavljeni su sljedeći tamburaški instrumenti: VIOLINA                 1 BISERNICA           4 BRAČ                     5 BUGARIJA             1 ČELOVIĆ               2 Četvrti program je višegodišnji i nosi naziv DRAGANIĆKI RIJEČNIK. Program je planiran s ciljem očuvanja draganićkih riječi i dijalekta koji u narodu u sadašnjoj sve većoj globalizaciji života iščezava i nestaje. Iz navedenog razloga KUD „Sv. Juraj“ Draganić je 2010. god. pokrenuo projekt pod nazivom DRAGANIĆKI RIJEČNIK, odnosno projekt u kategoriji nakladničke djelatnosti koji ima za cilj tiskano izdanje rječnika. Realizacija projekta planirana je kroz tri godine. Tijekom 2010. God. oformljena je programska grupa koja je održala 8 sastanaka od toga 6 s dr. Mijom Lončarićem iz Instituta za jezik i jezikoslovlje u Zagrebu koji je ispred navedene institucije prihvatio stručnu suradnju na programu. Suradnjom s g. Lončarićem realizirano je sljedeće: 1. započeto je istraživanje izgovora/dijalekta 2. dogovoren je način prikupljanja građe 3. izrađen je prijedlog leksikografske obrade i transkripcije U drugoj fazi koja bi trebala biti provedena kroz 2011. god.  planiramo realizirati popis i obradu riječi po abecednom redu uz paralelnu recenziju stručne osobe. U ovaj program ponovno je uspostavljena suradnja s OŠ Draganići i Udrugom ZRAKA. Članovi programske grupe: KUD „Sv. Juraj“ Draganić: Marica Boričević, Višnja Golub, Draženka Jagatić, Ksenija Špehar, Barica Tomašković, Ivana Jerečić i Martina Lojen OŠ Draganić: Alenka Bujan, Marica Jurčić Udruga „Zraka“ Draganići: Kristina Vrbanek Slijedi detaljno izvješće  o službenim  nastupima i ostalim aktivnostima kojima je Društvo obilježilo svoj rad  u 2010. god. Izviješće je  složeno kronološkim redom. 13. veljače,  u KC Draganić održana je 1. Večer pučkog kazališta. Nastupile su dvije dramske družine - KUD "Naša lipa" Tuhelj s predstavom „Muzikaši i lakrdijaši“ i KUD "Sv. Ivan Krstitelj" iz Martinca Orehovačkog s predstavom „Dom zdravlja na gmajni“. Predstavi su prisustvovali i članovi KUD-a "Celestin Medović" iz mjesta Kuna s poluotoka Pelješca koji su taj vikend gostovali kod članova Društva. Na Jurjevo 23.4.2010. Društvo je izvelo prigodni nastup na svečanoj sjednici Vijeća Općine Draganić. Ove godine dodijeljena su javna priznanja Općine i dvjema članicama Društva : Anđeli Županić i Draženki Jagatić. Istog dana KUD "Sveti Juraj" Draganić održao je 15. po redu cjelovečernji koncert u Domu OS "Zrinski" u Karlovcu, pod nazivom "Šalni i štimni cajti". Tijekom koncerta Društvo je nastojalo prikazati  rad svih sekcija. Dječje sekcije JURIĆI i FIJOLICE nastupile su s dječjim igrama, pjesmama i plesovima Draganića naziva „Derite se cipelice“ i „Sjaj,sjaj sunčace“. Na koncertu je dječji TO pratio nastup i Jurića i Fijolica a povrh toga izveli su zajednički nastup s odraslim TO. Odrasla folklorna sekcija i folklorni orkestar izveli su novu izvornu koreografiju naziva „Jurjevsko prisenje“, promovirali novi nosač zvuka točkom pod nazivom ŠALNI I ŠTIMNI CAJTI, te izveli koreografiju s pjesmama i plesovima Hrvata iz Vojvodine naziva „ŠOKAČKA KOLA SONTE“ U izvedbi dramske grupe prikazana je premijera nove kazališne predstave  „Sedmokim v Korlovac-s frtaljicu domof“. Od gostujućih skupina predstavili su se članovi „Hrvatskog gajdaškog orkestra“ i KUD „Cvijet“ iz Cvetkovića. Koncert su vodili članovi dječjih sekcija: Mihaela Gašpić, Tajana Domladovac i Dario Perić. Nakon koncerta održan je prigodan domjenak za sve izvođače, goste i uzvanike u dvorani KC Draganić 25.04.2008. već tradicionalno obilježili smo i Dan Društva na Jurjevskom proštenju kod župne crkve našeg zaštitnika Sv. Jurja gdje je nakon svečane sv. mise održan i prigodni nastup te druženje s mještanima nakon službenog dijela. 27.4.2010. . Članovi folklorne sekcije Društva gostovali su u Zagrebu prigodom obilježavanja 10-te godišnjice rada  HKD „BRAĆE RADIĆ“ . Nastup je održan u zgradi MCZUK na sceni TRAVNO. 12. svibnja 2010. zbog zainteresiranosti publike predstava "Sedmokim v Korlavac, s frtaljicu domof" održana je nakon premijere na godišnjem koncertu i u prostoru KC Draganić. 17.4.2010. dječji TO nastupio je u Rečici na tamburaškoj večeri u organizaciji KUD-a Rečica što je ujedno i bila generalna proba pred ŽS. Na inicijativu voditelja TO učestvovao je na ŽS zajedno s članovima TO Rečica  i to u kategoriji revijalnog programa. Prijedlog g Vušira podržan je od strane UO budući da su djeca ispred sebe imala nepunu godinu  rada i nisu bila u mogućnosti svladati program za samostalni nastup. Od 21 – 23. 5. Članovi folklorne sekcije Društva sudjelovali su na regionalnoj Smotri izvornog folklora Dalmacije koja se svake godine održava u Metkoviću pod nazivom "Nad Neretvu misečina pala".  Društvo je u programu smotre izvelo jurjevski običaj  naziva "Zelen Juraj došal je". Nakon nastupa na Smotri Društvo je ostvarilo uzvratno gostovanje  kod TO "Celestin Medović" u mjestu Kuna na Pelješcu s kojima smo već u više navrata surađivali. Smještaj je bio organiziran u mjestu Trpanj, a u slobodno vrijeme domaćini su nas odveli na izlet na otok Mljet. Dana 23.05.2010. U Domu oružanih snaga RH "Zrinski" u Karlovcu održana je Županijska smotra dječjeg folklora. KUD "Sveti Juraj" predstavljale su dvije grupe: Mlađa folklorna sekcija JURIĆI s dječjim igrama i plesovima pod nazivom  "Sjaj, sjaj sunčace“" i Starija dječja sekcija FIJOLICE s draganićkim pjesmama i plesovima naziva  "Derite se cipelice". Obje grupe u glazbenom dijelu pratila je dječja tamburaška sekcija Društva. 4.06. 2010 U dvorani Zagrebačkog kazališta lutaka, održano je 4. po redu predstavljanje hrvatskih narodnih plesova u izvođenju plesnih parova pod nazivom „Drmeš-da“ U natjecateljskom djelu sudjelovalo je deset plesnih parova iz: Kaštel Kambelovca, Bilja, Koprivnice, Zaboka, Kršana, Jelenja, Vrbovca, Zagreba i Draganića Ispred KUD-a „Sv, Juraj“ Draganić nastupili su Ivana Jerečić i Vedran Prstac te u reviji plesnih parova predstavili draganićke tradicijske plesne varijante. U lipnju je održana i  12. po redu županijska smotra izvornog folklora „Igra kolo“ u Ogulinu. u nedjelju 7.06. u natjecateljskom dijelu smotre, Društvo je izvelo program naziva „Jurjevsko prisenje“ koji prikazuje draganićki  običaj vanjske proslave blagdana Sv. Jurja 3.7.2010. odrasla  folklorna sekcija gostovala je u Gorici Svetojanskoj na proslavi obljetnice KUD-a „Sv. Jana“ s koreografijom  „KRISNICE“. Neposredno prije početka službenog programa održana  je i povorka kroz mjesto. Sudionici 13.-tog Međunarodnog festivala folklora, već tradicionalno svake godine nastupaju u Draganiću, pa je tako bilo i 8. srpnja 2010. kada su nam se predstavile folklorne skupine Novog Zelanda,  Rusije,  Italije, Francuske i  Filipina. Kud sv. Juraj kao domaćin otvorio je manifestaciju programom  pjesama i plesovima draganićkog kraja. 11. srpnja 2010. U Rastokama iza Petrovine odrasla folklorna skupina prisustvovala je  trostrukom crkvenom slavlju. Rodno mjesto monsignora Juraja Batelje okupilo je brojne vjernike povodom proslave: 35 obljetnice njegovog svećeničkog života, blagoslova kipa blaženog kardinala Alojzija Stepinca i promociji najnovije knjige doktora Batelje - Svećeništvo u baštini rodnoga kraja. Dr. Juraj Batelja široj je javnosti poznat po mnogim djelima vezanim uz osobu blaženoga Alojzija Stepinca, no brojne je knjige posvetio i svom rodnom kraju. Svečanu misu predvodio je biskup i vojni ordinarij Juraj Jezerinac. Od 20. do 25. kolovoza 2010.g. KUD "Sv. Juraj" gostovao je u Makedoniji, u Ohridu  na Međunarodnom folklornom festivalu naziva "Makedonsko sonce" Na festivalu su se predstavili s dvije koreografije Draganićkih pjesama i plesova te su sudjelovali u povorci s ostalim sudionicima kroz grad Ohrid. Pored obveza u kulturno- umjetničkom dijelu festivala u slobodno vrijeme domaćini su članovima Društva  omogućili  razgledavanje  gradova  Ohrida i Struge, te manastira Sv. Naum tridesetak km udaljenog od Ohrida. Također je bilo mogućnosti za kupanje na Ohridskom jezeru, isprobavanje nacionalnih gastronomskih specijaliteta ili kupnju čuvenih ohridskih bisera. Na povratku sudionici gostovanja posjetili su Beograd. 15.09.2010. članovi Društva sudjelovali su na otvorenju DANA VINA u Jastrebarskom, prilikom koji su bili dio milenijske fotografije autora Šime Strikomana. 19.rujna 2010. Društvo je sudjelovalo na županijskoj smotri koreografiranog folklora koja se održala u Gradskom kazalištu Zorin dom  u Karlovcu. Prema propozicijama Društvo je nastupilo s dvije folklorne koreografije, ovog puta  obje s tematikom draganićke tradicije. Tijekom studenoga Dramska skupina Društva održala je dvije izvedbe nove dramske predstave "Sedmokim v Korlavac, s frtaljicu domof". 5. studenoga 2010. predstava je  održana na uzvratnom gostovanju kod prijateljskog Društva „Naša lipa“ u Tuhelju. Predstava je odigrana u OŠ Tuhelj nakon koje su domaćini upriličili ceremoniju krštenja mošta. 20. studenoga  predstava je izvedena u Lepoglavi u sklopu 4. Festivala pučkog teatra pod nazivom "REGA 2010" u organizaciji TZ Varaždinske županije. Nastupile su ukupno 22 amaterske skupine iz 4 županije: Međimurske, Varaždinske, Karlovačke i Krapinsko-Zagorske. Dana 27. Studenoga 2010. Društvo je organiziralo jesenski  koncert u Kulturnom centru Draganić Cilj koncerta bio je prezentirati najuspješnije programe rada društva kroz  godinu te zahvaliti sponzorima i donatorima uz čiju se pomoć ostvario zacrtani plan i program rada. Na koncertu su nastupili članovi oba Tamburaškog orkestra , dječja skupina Jurići, promoviran je novi CD naziva "Šalne, štimne i običajne pjesme draganićkog plemenitog kraja", izvedena je točka kojom su Vedran Prstac i Ivana Jerečić predstavili naše društvo na manifestaciji "Drmeš-da", te je dramska sekcija ponovno izvela predstavu "Sedmokim v Korlavac, s frtaljicu domof". 05.12.2010. god. u Karlovcu u  organizaciji ZAKUD-a grada Karlovca održana je „Večer selskih guci“ na kojoj se predstavio i folklorni orkestar Društva. Izvedbu draganićkog posamiča  otpjevali  su Franjo Belan i Dominik Šoštar. 22.prosinca 2010. U OŠ Draganić na Božićnoj školskoj priredbi uz pratnju folklornog orkestra Društva nastupila je školska folklorna sekcija  čiji su članovi ujedno i polaznici dječjih folklornih sekcija Društva JURIĆI i FIJOLICE. 27. prosinca 2010. Društvo je organiziralo Božićni koncert s gostima u Dvorani Kulturnog centra Draganić. Sadržaj koncerta u potpunosti je bio posvećen Božićnom vremenu. Pri tome zahvaljujući gostima nastojali smo publici prikazati različite glazbene izričaje bogatog opusa božićnih pjesama. Pored sekcija Društva za blagdansko raspoloženje zaslužni su bili i gosti – Karlovački oktet, , PJEVAČKI ZBOR  KUD-a „KRALUŠ“ iz  STUPNIKA, HRVATSKO SELJAČKO PJEVAČKO DRUŠTVO „DR. ANTUN RADIĆ“ iz  OKIĆA i VOKALNI ANSAMBL „GOURIENA“ iz DESINCA Vrijedi spomenuti da su na ovom koncertu svoj prvi nastup imali članovi nove generacije dječje sekcije JURIĆI. Eto spomenuli smo i posljednji nastup Društva u prošloj godini, a bilo ih je ukupno  23. Od aktivnosti van osnovne djelatnosti KUD-a društvo je : 1.od 12.- 14. veljače ugostilo članove TO Celestin Medović iz Kune s poluotoka Pelješca. Gostima je organiziran izlet na Bjelolasicu što je ujedno bila i njihova želja budući da rijetki od njih imaju priliku doživjeti snijeg. Na sreću vrijeme je bilo naklonjeno planu. 2. uz TZ Općine Draganić i ostale udruge koje djeluju na području općine sudjelovalo u organizaciji kulturno-sportske manifestacije Dan Draganića koji se već tradicionalno održava nekoliko godina. Ova manifestacija ponovno je okupila velik broj mještana s područja Općine Draganić. U sportskom dijelu učestvovala je naša nogometna ekipa, ženska ekipa za igru graničara, a sudjelovali smo i u povlačenju konopa. 3. Neposredno pred početak školske godine okupili smo sve dječje sekcije te u subotu 4.rujna 2010. organizirali  jednodnevni izlet u zabavni park GARADALAND. Djeca su putovala uz pratnju roditelja. Cilj ovog putovanja bio je druženje i upoznavanje svih dječjih grupa međusobno kako bi djeca osjetila zajedništvo i pripadnost istom društvu. Naravno,  bila je to i nagrada za njihovo zalaganje i redoviti dolazak na probe. 4. u organizaciji Općine Draganić 19. listopada 2010.g. članovi KUD-a bili su uz ostale predstavnike Općine sudionici natjecateljske glazbeno-zabavne emisije "Država, selo, grad", autora Miroslava Škore. Uz glumca Danka Ljuštinu, pjevačicu Vlatku Pokos i načelnika g. Josipa Tomačića ekipa sela Draganić pobijedila je grad Daruvar. 5. 19. Prosinca 2010. je uz TZ Općine Draganić i ostale zainteresirane udruge i pojedince bio suorganizator i sudionik Božićnog sajma koji je održan u KC Draganić. Sajam je ujedno bio početak niza božićnih događanja koja bi prema planu Općine Draganić trebala postati tradicionalna. S ovim podatkom izviješće za  2010. godinu je završeno. Hvala na pažnji. izvijesce-o-radu-za-2010-1