IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2011. GODINU

30. rujna 2012.
KUD Sv. Juraj Draganić i dalje je jedini nositelj kulturnih zbivanja u općini Draganić; udruga je to koja se brine o očuvanju tradicijske kulture te preko svojih raznih aktivnosti prezentira svoje mjesto Draganić. KUD „Sv. Juraj“ Draganić je i udruga koja okuplja veliki broj djece i mladih pružajući im na taj način mogućnost da svoje slobodno vrijeme korisno provedu. U radu društva  tijekom 2011. godine sudjelovalo je preko 120 aktivnih članova razmještenih u 7 sekcija. To su 1. odrasla folklorna sekcija, zbor i  orkestar 2. dječja folklorna  skupina – FIJOLICE (5.-7. raz) 3. dječja folklorna skupina – JURIĆI (2.-4. raz) 4. dječja tamburaška sekcija 5. odrasla tamburaška sekcija 6. odrasli početnici TO 7. dramska sekcija Točan broj članstva kroz godinu teško je odrediti budući da se radi o amaterskom Društvu u kojem svaki pojedinac u svakom trenutku odlučuje o pristupanju ili isključenju iz rada Društva. Takvih oscilacija bilo je i tijekom protekle godine. Značajno povećanje članstva u odnosu na prethodnu godinu nije bilo iz razloga što Društvo svake druge godine javno vrši upis novih članova u sve sekcije Društva, odnosno 2011. takvog organiziranog upisa nije bilo. Krajem godine u Društvu aktivno je radilo točno 127 članova i na tom podatku temeljena je struktura članstva po uzrastu. Djeca čine pretežni dio članstva, odnosno 61 % od ukupnog broja članstva, a ostatak su punoljetne osobe. Struktura članstva po sekcijama bila je sljedeća: - najbrojnija sekcija je odrasla folklorna – koju čine plesači /pjevači i folklorni orkestar s ukupno 53 aktivna člana - slijede dječje folklorne sekcije FIJOLICE i JURIĆI s 53 člana - u dramskoj sekciji radi 25 članova - a u  TO 20 članova Razlika između ukupnog broja članstva Društva i broja članstva po sekcijama iznosi 46, što znači da oko trećine članstva radi istovremeno u dvije ili tri sekcije Društva. Rad Društva planira i organizira UO koji broji jedanaest članova. Tijekom 2011. god. održano je ukupno 37 sastanka UO s 90% prisustvom članova. Ovaj podatak dovoljno govori o ozbiljnosti i odgovornosti svakog člana UO a što je vidljivo i kroz realizaciju programa rada kroz godinu. Vrijedi spomenuti da niti jednom članu UO nije isplaćena naknada za uloženo vrijeme, prijevozne troškove ili bilo kakve troškove druge naravi koji su nastali prilikom obavljanja obaveze u redovnom radu Društva kroz godinu. Slijede kratki izvještaji po sekcijama: Odrasla folklorna sekciju, zbor i  orkestar koja čini temelj Društva održala je kroz proteklu godinu ukupno 46 probi i 15 nastupa. Voditelj folklorne sekcije i folklornog zbora, kao i prethodnih godina, bio je Mojmir Golemac, a folklorni orkestar djelovao je pod vodstvom Tomislava Stanićaka. Tijekom godine održavane su postojeće koreografije, te je prema planu rada uvježbana jedna nova koreografija izvorne tradicijske kulture koja prikazuje običaj odlaska momaka u vojsku pod nazivom „SOLDAČIJA“, te koreografija hrvata Bunjevaca iz Vojvodine pod nazivom „Bunjevačko kolo“. Grupa Fijolice u 2011.g održala je 28 probi i 4 samostalna nastupa, te su  sudjelovali  i na drugim događanjima  u organizaciji Društva. Tijekom godine uvježbavali su izvorne pjesme i plesove Draganića. Voditeljica grupe je Sanja Vrbanić-Stanićak. Dječju grupu FIJOLICE u njezinim nastupima glazbeno prati dječji TFO sastavljen od učenika istog uzrasta. Dječja grupa  JURIĆI održala je ukupno 30 probi i 4 samostalna nastupa. Tijekom godine uvježbavali su izvorne igre, pjesmice i plesove Draganića.  Grupa  radi pod vodstvom Draženke Jagatić i Ivane Jerečić. Od tamburaških grupa u Društvu kroz godinu redovito su radili TO Kud-a, dječji TO i pomladak dječji TO. Na jesen dječji TO priključio se odraslom TO KUD-a. Osim toga u isto vrijeme rad dječjih tamburaša povećao se za dvije dječje grupe i to kroz obavezan upis svih članova dječje sekcije JURIĆI u tamburaše. Krajem godine počela je s radom i grupa odraslih početnika. Odrasli tamburaški orkestar  održao je ukupno 81 probu te održali 8 samostalnih nastupa. Tamburaši dječje sekcije prije spajanja s velikim TO KUD-a održali su ?? probi Pomladak TO do kraja godine održao je 57 redovnih probi te 4 probe u OŠ Rečica zajedno s generacijom rečičkih tamburaša iste dobi. JURIĆI  održali su kroz zadnji kvartal godine ukupno 5 proba.Razlog upisa JURIĆA u TO je odluka UO kojom se kod djece želi razviti dodatni osjećaj za ritam i olakšati sposobnost pijevnog izričaja. TO odraslih početnika također su od osnivanja održali svega 5 probi, odnosno onoliko koliko je kalendar vremenski  dozvoljavao obzirom da su krenuli s radom krajem godine. Sve ove nabrojene tamburaške grupe rade pod vodstvom g. Josipa Vušira koji uz  uvježbavanje grupa za probe i nastupe  raspisuje aranžmane za sve glazbene podloge za rad  folklornih grupa, kako dječjih tako i odrasle foklorne skupine te komletnog programa za sve samostalne nastupe TO. Povrh toga u 2011. God. napisao je aranžman za tamburašku izvedbu naziva DRAGANIĆKI MOTIVI. Program se sastoji od nekoliko glazbenih podloga draganićkih pjesma i plesova međusobno povezanih i djelomično popraćenih izvedbom mješovitog vokalnog folklornog zbora. Uz standardne tamburaške instrumente posebno su istaknute solističke dionice izvedene na samici i gajdama, kao i violinski trio. Ovaj program tamburaški sastav izveo je u više navrata kroz godinu, a isti program izvrsno je ocijenjen od stručnog povjerenstva na županijskoj smotri TO te kao takav proširuje sadržaj programa Društva za predstavljanje u bilo kojoj prilici. Dramska grupa održala je ukupno 16 probi i tijekom godine 9 izvedbi predstave pod nazivom  „Sedmokim v Korlavac – s frtaljicu domof“ ili skraćeno „Frtaljica“ koja je premijerno izvedena u 2010. god. Grupa  radi pod vodstvom Draženke Jagatić. Slijedi izvještaj po posebnim programima koje je Društvo realiziralo van redovite djelatnosti na osnovu prijave na godišnje natječaje koje Ministrastvo kulture i Karlovačka županija raspisuju za sufinanciranje kulturno umjetničkog amaterizma. Prošle godine Društvo je prijavilo pet programa od kojih su tri bila prihvaćena od strane Karlovačke županije i jedan od Ministarstva kulture. Bez obzira na nedovoljna sredstva i neprihvaćanje svih programa, UO Društva donio je odluku o realizaciji 4 od 5 programa računajući na odaziv sponzora i dobrovoljan rad članova Društva. Program koji je prvi realiziran upravo je onaj kojeg nitko nije podržao. Radi se o reviji naziva TRADICIJSKO U SUVREMENOM. Ovim projektom koji spaja tradicijske elemenata, utemeljene na etno baštini našeg Draganića sa suvremenom odjećom željeli smo skrenuti pažnju na ljepotu,  specifičnost i osebujnost narodnog umijeća kako bi isto svjedočilo o kulturnoj raznolikosti i kreativnosti našeg naroda. Zamisao o izradi odjeće i reviji kreacija temeljenih na detaljima tradicijskog veza potekao je iz trenutne modne scene kroz koju se provlače i prihvaćaju motivi iz tradicije drugih zemalja dok su nažalost naši vlastiti zapostavljeni. Cilj projekta bio je približiti istinske vrijednosti i ljepotu nasljeđa prvenstveno mladim generacijama kako bi naučili  cijeniti vlastite korijene i identitet. Revija tradicijsko u suvremenom  kroz 2011. God. izvedena je 4 puta – u Karlovcu, Ogulinu, Zagrebu i Draganiću. Projekt DRAGANIĆKI NAŠIV obuhvaća obnovu, očuvanje i zaštitu specifičnog draganićkog veza lokalnog naziva NAŠIV. Za realizaciju programa oformljena je grupa zainteresiranih članica Društva, te je uspostavljena stručna suradnja sa znanstvenicama  Etnografskog muzeja u Zagrebu : Nerinom Eckel i Vesnom Zorić. Slijedilo je istraživanje temeljem izrađenih smjernice za program zaštite, odnosno temeljem znanstvenih preporuka za uvjeta i načina istraživanja veza Održano je i nekoliko interne radionice za izradu veza. Projekt se nastavlja i kroz 2012. god., odnosno tijekom ove god. temeljem provedenog istraživanja tiskat će se pripremljena brošura informativnog zapisa o porijeklu i načinu izrade ovog veza te temeljem Zakona o zaštiti kulturne baštine pokrenuti njegova zaštita. Program DRAGANIĆKI RJEČNIK je višegodišnji. Započet je 2010. god., a njegova realizacija planirana je kroz tri do pet godina. Program je planiran zbog očuvanja draganićkih riječi i dijalekta a krajnji cilj je trajni zapisa u obliku tiskanog izdanja rječnika draganićkih riječi. Radi ga zasebna radna grupa u suradnji s  dr. Mijom Lončarićem iz Instituta za jezik i jezikoslovlje u Zagrebu koji je ispred navedene institucije prihvatio stručnu suradnju na programu. Radnu grupa čine članice KUD-a : Marica Boričević, Višnja Golub, Alenka Bujan, Barica Tomašković, Ksenija Špehar, Ivana Jerečić i Draženka Jagatić, te Marica Jurčić, ravnateljica naše OŠ, zatim Martina Lojen – studentica Filozofskog fakulteta  i Kristina Vrbanek ispred udruge ZRAKA. Tijekom 2011. God., a temeljem nacrta leksikografske obrade i transkripcije započeti su popisi i obrada riječi po abecednom redu uz paralelnu recenziju stručne osobe. Sve navedene članice grupe educirane su za upis i obradu riječi. Povrh navedenog u suradnji s prof. Lončarićem izrađen je dijalektološki UPITNIK koji će draganićki jezik svrstati na dijalektološku kartu Hrvatske a za čiji su se izradu posebno potrudile Ivana Jerečić i Martina Lojen. Programom MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE KUD „Sv. Juraj“ planirao je gostovanje kod HKPD „Matija Gubec“ iz Tavankut u Vojvodini KOJE JE PODRŽALO Ministarstvo I Županija. Međutim, navedeno Društvo izvijestilo nas je da iz financijskih razloga nije u mogućnosti održati završnu svečanost na višegodišnjoj manifestaciji na kojoj je bio predviđen i naš nastup. Obzirom da je predmetno gostovanje bilo jedino planirano međunarodno gostovanje u 2011. s ciljem uspostave kulturne suradnje s hrvatskim manjinama u dijaspori uspjeli smo u kratkom vremenu uspostaviti kontakt s organizatorom manifestacije „Ljubuško silo“ i osigurati sudjelovanje na istoj. Nažalost, Ministarstvo, bez obzira na ovakvo obrazloženje nije odobrilo prenamjenu programa te je time izostavljena i prethodno odobrena financijska podrška. Od petog programa naziva BOŽIĆ U DRAGANIĆU UO je odustao budući da je u međuvremenu pokrenut program vrlo sličnog sadržaja od strane Općine i TZ Draganić. Slijedi detaljno izvješće  o službenim  nastupima i ostalim događanjima kojima je Društvo obilježilo svoj rad  u 2011. god. Izviješće je  složeno kronološkim redom. U veljači (12.02. 2011.) u KC Draganić održana je 2. Večer pučkog kazališta. Nastupile su dvije dramske družine - KUD "Naša lipa" Tuhelj s predstavom Audicija za film„To je moj život“ i KUD "Paurija" iz Dubravaca s predstavom „Novci, novci i samo novci“. Nakon izvedbi upriličili smo druženje s našim gostima. Prvi službeni nastup u 2011. god. zabilježen je u ožujku (05.03.2011.) kada je Dramska grupa Društva započela s izvedbom predstave „Frtaljica“. Predstava je u međuvremenu dorađena i prilagođena kriterijima Hrvatskog sabora kulture. Takva dorađena izvedena je na gostovanju kod prijateljskog Društva „Cvijet“ iz Cvetkovića što je ujedno bila i generalna proba prije županijske smotre. Slijedilo je festivala kazališnih amatera Karlovačke županije u Zorin domu u Karlovcu 18.03.2011. Između 5 prijavljenih predstava prema ocjeni selektora Hrvatskog sabora kulture naša „Frtaljica“ odabrana je za predstavnika Karlovačke županije na državnom Festivalu kazališnih amatera. Početkom travnja (10.04.2011.) predstava je ponovno izvedena u dvorani POU u Duga Resi na poziv KUD-a „Dubravci iz Paurije. Budući da je UMIJEĆE IZRADE PURANCA NA PODRUČJU DRAGANIĆA upisano u registar  zaštićenih kulturnih dobara RH naše Društvo u svojstvu nositelja dobra dužno je poticati sudjelovanje zajednice u prenošenju znanja i vještina izrade ovog umijeća u izvornoj sredini. Iz istog razloga dan prije cvjetnice, u subotu 16.04.2011. održana je druga radionica za izradu draganićkog puranca. Radionica je ponovno na radost organizacijskog odbora bila dobro posjećena. Navečer istog  dana (16.04.2011.)dječji TO nastupio je u Rečici na tamburaškoj večeri u organizaciji TO KUD-a Rečica što je ujedno i bila generalna proba pred ŽS. 17.04.2011.,na blagdan Cvjetnice s purancima izrađenima na tradicionalan i autohtoni draganićki način članovi KUD-a i svi zainteresirani mještani nazočili su svečanoj svetoj misi u prigodnim narodnim nošnjama. Ovim putem zahvaljujemo Stjepanu Prugovečkom, župniku župe Draganić na suradnji i podršci iskazanoj na obrednoj misi na Cvjetnu nedjelju kao i našim starijim mještanima koji su na radionici prenijeli svoje znanje na mlađe naraštaje, kao i svim mještanima Draganića koji su prepoznali važnost ovog projekta i priključili se radionicama. 17.04.2011., TO Društva sudjelovao je na  Županijskoj Smotri TO u revijalnom dijelu programa. U sadržaju programa premijerno je izveden glazbeno-vokalni program pod nazivom DRAGANIĆKI MOTIVI koji je osmislio i aranžman napisao voditelj Josip Vušir 20.04.2011. Društvo je izvelo prigodni nastup na svečanoj sjednici Općinskog Vijeća. Ove godine jedno od  javnih priznanja Općine dodijeljeno je i KUD-u zbog realizacije programa zaštite umijeća izrade DRAGANIĆKOG PURANCA koji je upisan u registar kulturnih dobara RH. Ovdje treba naglasiti da je program realiziran u suradnji s OŠ Draganić i Udrugom „Zraka“ Draganić: 29.04.2011. KUD "Sv. Juraj" održao je 16 po redu tradicionalni godišnji koncert u Domu OS RH "Zrinski" u Karlovcu. Koncert je nosio naziv Na vrancu sam vojsku vojevao, na zelencu curu dopeljao, a na njemu su se predstavile sve sekcije društva. Folkorna sekcija je premjerno, po prvi puta, izvela običaj soldačije, te novu koreografiju „BUNJEVAČKO KOLO“ u kojoj su se naročito istakli muški plesači savladavši zahtjevne korake bunjevačkog momačkog kola  ….Također je izvedena i koreografija Međimurja ovaj puta u pratnji bandista  koja je ostvarena zahvaljujući  suradnji s Brass sastavom Oktava. Dječje sekcije JURIĆI i FIJOLICE nastupile su s dječjim igrama, pjesmama i plesovima Draganića. Na koncertu je dječji TO pratio nastup Fijolica a povrh toga izveli su zajednički nastup s odraslim TO.  TO predstavio se programom DRAGANIĆKI MOTIVI. Posebno je atraktivna bila revija odjeće inspirirana tradicijskim draganićke motivima narodnog veza nazivom „tradicijsko u suvremenom“. Na koncertu nastupila su i gostujuća Društva: KUD Vivodina s pjesmama i plesovima svog kraja i KUD "Župa Bagalović" iz Krvavca pored Metkovića s koreografijom naziva Neretva. Nakon koncerta održan je prigodan domjenak za sve izvođače, goste i uzvanike u dvorani KC Draganić . Sljedećeg dana nastavljeno je druženje s gostima iz Krvavca za koje smo organizirali izlet u Park prirode Žumberak kako bi ih upoznali sa znamenitostima našeg šireg zavičaja. Posjetili su Etno-muzej u Sošicama, jamu Jazovku i spomen sobu A. Stepinca u Krašiću. Navečer je slijedila zajednička večera i druženje. Sljedećeg dana, u nedjelju 01.05.2011. već tradicionalno obilježili smo i Dan Društva na Jurjevskom proštenju kod župne crkve našeg zaštitnika Sv. Jurja, gdje je nakon svečane sv. mise održan i prigodni nastup zajedno s našim gostima iz Krvavca te zajedničko druženje kojem su se pridružili i svi zainteresirani mještani. Dječje folklorne grupe KUD-a "Sv. Juraj" - Jurići i Fijolice, sudjelovali su na 14. županijskoj smotri dječjeg folklora koja se održala 08.05. 2011. u Domu OS HV Zrinski u Karlovcu. Njihovi nastupi bili su vrlo zapaženi i od publike odlično prihvaćeni s pozitivnim komentarima stručnog povjerenstva kao i prethodnih godina. Mlađa folklorna sekcija JURIĆI izvela je dječje igre i plesove pod nazivom  “TIČJI TANAC” i Starija dječja sekcija FIJOLICE s draganićkim pjesmama i plesovima naziva  “DRUGI BI DEŠAL CURICU BI FKRAL". 14.05.2011. u dogovoru s Općinom Draganić članovi društva krenuli su u Lazinu, u čestitare k našoj dragoj baki Veroniki Vučković. Baka Veronka višegodišnji je suradnik našeg društva. Njena sjećanja i priče obogatila su naša istraživanja i zapise o običajima, pjesmama, plesovima, dječjim igrama i narodnim umijećima. Više puta ustupila nam je svoje imanje i predmete za potrebe dokumentiranja ili prikaza običaja na raznim nastupima. Iz svih tih razloga radosno smo uveličali proslavu njenog 100 rođendana te joj zaželjeli zdravlje i dug život. Izeden je i prigodan program  u kojem su sudjelovali članovi različitih dobnih skupina Društva, a u čijem su sadržaju bile upravo one pjesme koje smo zabilježili i sačuvali zahvaljujući baki Veronki. 15.05.2011., na četvrtu uskrsnu nedjelju HTV je izravno prenosila misu iz župne crkve sv. Jurja koju je predvodio naš župnik vlč. Stjepan Prugovečki. Na misi su bili prisutni svi članovi KUD-a a naši tamburaši i pjevači izveli su i ulaznu pjesmu na početku misnog slavlja. Krajem svibnja (od 20-22.05.2011) dramska družina KUD-a krenula je put  Dalmacije na 51. festival hrvatskih kazališnih amatera koji se održao u mjestu Stari Grad na otoku Hvaru i tamo s predstavom «Sedmokim v Korlovac, s frtaljicu domof» predstavljala  Draganić, ali i cijelu Karlovačku županiju. U konkurenciji 18 najboljih predstava izabranih na županijskim smotrama diljem Hrvatske i 2 predstave iz inozemstva, dramska družina KUD-a «Sv. Juraj» zadivila je članove prosudbenog povjerenstva te bila nominirana u čak tri kategorije: za najbolju predstavu, za zaštitu kulturne baštine i za najinventivniju predstavu. Nagradu je osvojila u kategoriji inventivnosti za domišljatost i stvaralački dar. O uspješnosti predstave najbolje govori citat iz opisne ocjene prosudbenog povjerenstva: Ovo je izuzetna predstava s nekoliko zanimljivih, inventivnih rješenja. Kao prvo nevjerojatno je da predstava bez ikakve priče cijelo vrijeme tako čvrsto drži pažnju gledalaca. Prekrasan ansambl, u još ljepšim kostimima,  igra točno i tako uigrano, precizno i koncentrirano; i gotovo su svi napravili fantastične karaktere, pregršt briljantnih minijatura. Vrlo dobro vođena i osmišljena predstava koju ćemo pamtiti. U vrijeme dok je dramska sekcija sudjelovala na spomenutom festivalu, u subotu 21.5.2010. članovi folklorne sekcije sudjelovali su na koncertu prigodom obilježavanja 10-te godišnjice rada  KUD-a Cvijet iz Cvetkovića. Nastup je održan u prostoru kino dvorane u Jastrebarsko, a druženje s domaćinima nakon koncerta u vatrogasnom domu u Cvetkoviću. Ovdje treba uočiti spremnost društva da u istom vremenu nastupi na dva mjesta. U sklopu pripreme za proslavu Nacionalnog dana hrvatskih katoličkih obitelji i pohod Svetoga Oca Benedikta XVI. Hrvatskoj, dekanati i župe Zagrebačke nadbiskupije dobile su repliku slike Majke Božje od Kamenitih vrata – zaštitnice grada Zagreba koja je ophodila po župama unutar dekanat. 22.5.2011. oko slike u župnoj crkve u Draganiću prikupili su se na molitveno slavlje vjernici župe Draganić a sliku su svečano unijele članice naše folklorne sekcije: Ivana, Martina, Ines i Valentina. 10.06.2011. U dvorani Zagrebačkog kazališta lutaka, održano je 5. po redu predstavljanje hrvatskih narodnih plesova u izvođenju plesnih parova pod nazivom „Drmeš-da“ U natjecateljskom djelu sudjelovalo je desetak plesnih parova a KUD „Sv, Juraj“ Draganić predstavili su Stefanija Grbin i Dominik Šoštar te izveli razne draganićke plesne varijante. Naš par istaknuo se dobrim plesom i nadasve osebujnim izgledom u svečanoj nošnji draganićkih mladenaca. Na ovoj manifestaciji prikazana je i već prije spomenuta revija „Tradicijsko u suvremenom“  inspirirana baštinom našeg zavičaja. Bila je to još jedna prilika da promoviramo draganićku tradicijsku baštinu, ovaj put u centru glavnog grada naše domovine. U lipnju (17.06.2011.) je održana i 12. po redu županijska smotra izvornog folklora „Igra kolo“ u Ogulinu. Naše društvo sudjelovalo je na otvorenju smotre, u petak 17.6. s programom „Draganićki motivi“ u izvedbi TO i vokalne mješovite skupine. Također smo imali predstavnike u svečanoj reviji nošnji Karlovačke županije. Bili su to Ivana i Vedran, Tomislav i Zlata i Bruno i Antonela. Na kraju otvorenja bila je prikazana i naša revija „Tradicijsko u suvremenom“. Otvorenje smotre upriličeno je na novouređenom gradskom parku. Već sljedećeg dana, 18.06.2011.folklorna sekcija na poziv HRVATSKO SELJAČKO PJEVAČKO DRUŠTVO „DR. ANTUN RADIĆ“ iz  OKIĆA gostovala je na manifestaciji „OKIĆKA TREŠNJA“ u Okiću. Na ovom susretu društvo se predstavilo izvedbom „Soldačije“, a nakon nastupa slijedilo je ugodno druženje s ostalim sudionicima susreta. Odmah u nedjelju 19.06.2011. ponovno smo krenuli put Ogulina na službeni dio izvorne smotre Karlovačke županije. Nakon povorke sudionika kroz grad održani su nastupi. Društvo je ponovno izvelo program naziva „Soldačija“. Dana 5.7.2011. KUD „Sv. Juraj“ Draganić ugostio je članove Hrvatskog Narodnog Doma iz Kanade. Nakon svečanog dočeka  gosti su posjetili kuriju Udruge „Contessa“. Potom je slijedio zajednički koncert u KC Draganić. Dvorana je bila prepuna zainteresiranih mještana, gostiju i uzvanika, koje su oduševili svojim nastupom gosti iz Kanade, kao i tamburaški orkestar, zbor i folklorna  grupa našeg Društva. Bio je ovo naš treći zajednički susret, uz obostranu želju da se suradnja svakako i dalje nastavi. Od 28 – 31. 7. 2011. Članovi folklorne sekcije Društva uputili su se na četverodnevno uzvratno gostovanje kod prijateljskog KUD-a „Župa Bagalović“ iz Krvavca kraj Metkovića. Gostovanje je zbog prijevoznih troškova usklađeno s međunarodnom smotrom folklora pod nazivom „Ljubuško silo“ koje se održava u Ljubuškom u Hercegovini. Usput smo posjetili i Međugorje. Smještaj je bio organiziran kod članova društva u Krvavcu gdje je navečer izveden i prigodni nastup a zatim druženje s domaćinima. U slobodno vrijeme domaćini su nas odveli na vožnju poznatim trupicama po Neretvi te u posjet muzeju NARONA u mjestu Vid nedaleko Metkoviću. U Ljubuškom prema programu međunarodne suradnje Društvo je učestvovalo u svečanom mimohodu kroz grad te se na pozornici predstavilo spletom draganićkih pjesama i plesova. Naša Zlata predstavila je i draganićko bogatstvo narodnog ruha u reviji narodnih nošnji. U rujnu, točnije  10.09.2011., odrasla  folklorna sekcija gostovala je u Kupincu na manifestaciji „Kupinečki drmeš“ čiji je organizator KUD „ Seljačka Sloga“ iz Kupinca. 18.09.2011. Društvo je sudjelovalo na županijskoj smotri koreografiranog folklora koja se održala u Gradskom kazalištu „Zorin dom“u Karlovcu. Prema propozicijama Društvo je nastupilo s dvije folklorne koreografije; s  međimurskim plesovima i ovaj puta uz suradnju s brass sastavom OKTAVA, te ponovno sa SOLDAČIJOM. Tijekom jeseni Dramska skupina Društva održala je ponovno više izvedbi dramske predstave - popularne „FRTALJICE“ 16. listopadu predstava je održana u Domagoviću, te tjedan dana kasnije 23.listopada 2011. kod prijateljskog Društva „Sv. Jana“ u Gorici Svetojanskoj. 29.10.2011. održan je jesenski  koncert u Kulturnom centru Draganić. Kao i dosad cilj koncerta je prezentirati najuspješnije programe rada društva kroz  godinu te zahvaliti sponzorima i donatorima uz čiju se pomoć ostvario zacrtani plan i program rada. Na koncertu su nastupili članovi oba Tamburaškog orkestra, dječja skupina Jurići i Fijolice, čuli smo duet iz koreografije „SOLDAČIJA“ i pjesmu u izvedbi muške pjevačke skupine. Također je ponovno prikazana revija „Tradicijsko u suvremenom“ a dramska sekcija još jednom u Draganiću izvela predstavu „FRTALJICA“. Na poziv Ogranaka seljačke sloge Buševec dramska družina sa svojom „FRTALJICOM“ sudjelovala je 19.11.2011. na  8. susretu pučkih kazališta kajkavskog govornog područja naziva „Kaj buš„  u Buševcu 23.11.2011. predstava je izvedena u Gospiću u dvorani POU. Ovo gostovanje organizirao je HSK u sklopu programa predstavljanja najuspješnijih predstava s državnog festivala kazališnih amatera u tekućoj godini. 11.12.2011. Izviđači dugoreškog odreda „Spider“ unijeli su Betlehemsko svjetlo koje su donijeli iz Beča u župnu crkvu sv. Jurja. Betlehemsko svjetlo su ispred župe Draganić preuzeli naši članovi Dominik i Ivana te tako uveličali ovo misno slavlje. 11.12.2011 u Karlovcu u  organizaciji ZAKUD-a grada Karlovca održana je „Večer selskih guci“ na kojoj se predstavili i Draganićki guci.  Prema propozicijama susreta sastav koji učestvuje moraju sačinjavati osnovni tradicijski instrumenti. Izvedbu draganićkog posamiča  otpjevali su Višnja Golub i Dominik Šoštar. 27.12.2011. Društvo je organiziralo kao i desetak godina dosad Božićni koncert s gostima u Dvorani KC Draganić. Sadržaj koncerta u potpunosti je bio posvećen Božićnom vremenu. Pri tome zahvaljujući gostima nastojali smo publici prikazati različite glazbene izričaje bogatog opusa božićnih pjesama. Pored domaćina za blagdansko raspoloženje zaslužni su bili i gosti – Karlovački oktet, PJEVAČKI ZBOR  KUD-a „Sv. Jana“ iz  Gorice Svetojanske, Crkveni zbor Župe Draganići i Limena glazba Petrovsko – Špoljari iz H. Zagorja. Tijekom koncerta podsjetili smo sve prisutne na draganićke božićne običaje koje nam je na dijalektu približio Dominik Šoštar, a kroz koncert uspješno nas je vodila Alenka Bujan. Kao i nekoliko prethodnih božićnih koncerata i ovaj je imao humanitarni karakter. Upravni odbor KUD-a odlučio je da će se prikupljena sredstva donirati obitelji Marije Alićajić bivšoj članici Društva. Marija je danas majka četvero djevojčica i nije zaposlena, a mjesečni prihodi njenog supruga nisu dovoljni da njena brojna obitelj podmiri sve svoje potrebe. Posjetitelji koncerta kroz svoje dobrovoljne priloge pokazali su iznimnu osjetljivost za potrebu bližnjeg u nevolji . Akcija prikupljanja pomoći za navedenu obitelj imala je odjeka i nakon koncerta kad se prikupljanju pomoći pridružilo još nekoliko donatora tako da je ukupno u novcu prikupljeno 9.500,00 kn  te dodatno stvari u vrijednosti dodatnih 6.000,00 kn. Za spomenuta sredstva kupljene su i poklonjene obitelji Alićajić od strane UO KUD-a prijeko potrebne stvari za kućanstvo. KUD „Sv. Juraj“ zahvaljuje  svima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji te je učinili vrijednom pažnje. Eto spomenuli smo i posljednji službeni nastup Društva u prošloj godini, a bilo ih je ukupno  33. ; od toga statistički gledano: 6 nastupa na županijskim smotrama 1 nastup na državnoj smotri 11 nastupa na gostovanjima U 6 navrata organizirali smo cjelovečernje kulturne priredbe 4 puta sudjelovali na manifestacijama etno kulture 5 puta aktivno sudjelovali u vjerskom životu župe Od aktivnosti van osnovne djelatnosti KUD-a društvo je : U nedjelju, 12.06.2011. po drugi puta za sve dječje sekcije organizirane su tzv. „IGRE BEZ GRANICA“ s ciljem druženja i upoznavanja svih dječjih sekcija međusobno kako bi djeca osjetila zajedništvo i pripadnost istom društvu. Tako su djeca provela poslijepodne u druženju, zabavi i igri. Podijeljeni u 7 grupa, slučajnim odabirom, natjecali su se u igrama spretnosti, brzine i snalaženja; u poznavanju draganićkog narječja pa čak i u pisanju pjesama. Pobijedio je tim Bebači i zavrijedio punu košaru slatkiša, a svi sudionici nagrađeni su sladoledom. Nakon natjecateljskog dijela uslijedila je okrjepa i, naravno ples. 25-26.06.2011. U suorganizaciji s TZ Općine Draganić i ostalim udrugama koje djeluju na području općine sudjelovali smo u organizaciji kulturno-sportske manifestacije Dan Draganića koji se već tradicionalno održava nekoliko godina. Ove godine manifestacija je trajala dva dana i ponovno okupila velik broj mještana s područja Općine Draganić. U sportskom dijelu učestvovala je naša nogometna ekipa, a sudjelovali smo i u povlačenju konopa. 3.9.2011. Neposredno pred početak školske godine okupili smo sve dječje sekcije te organizirali jednodnevni izlet u Selce. Djeca su putovala uz pratnju roditelja. Cilj ovog putovanja bila je nagrada za njihovo zalaganje i redoviti dolazak na probe. 18.12.2011. Društvo je uz ostale zainteresirane udruge i pojedince bilo sudionik Božićnog sajma koji je održan u KC Draganić u organizaciji TZ Draganić. 24.12.2011. NA BADNJAK okupili smo se zajedno sa svim zainteresiranim mještanima ispred KC Draganić i krenuli pješice s lampašima i bakljom do župne crkve Sv. Jurja na polnoćku. Iz svega navedenog vidljivo je da Društvo aktivno surađuje s OPĆINOM DRAGANIĆ I TZ, S OŠ DRAGANIĆ na posebnim programima kao i  VODITELJICOM ŠKOLSKE FOLKLORNE GRUPE, u vjerskom životu župe u suradnji s župnikom i crkvenim zborom; osim toga mnoge aktivnosti provedene su uz pomoć i suradnju s ostalim udrugama i pojedincima iz našeg mjesta. S ovim podatkom izviješće za  2011. godinu je završeno. Krajem ovog izlaganja dozvolite mi da spomenem i zahvalim se za učestalu financijsku pomoć našim sponzorima i donatorima bez kojih mnogi naši programi bez obzira na entuzijazam, volju i rad članstva ne bi bili realizirani. (popis sponzora na slajdu)… Također, treba spomenuti i požrtvovnost svih roditelja koji redovito šalju djecu na probe, koji pribavljaju, obnavljaju i uređuju narodne kostime za svoju djecu, kao i po potrebi vrše sve potrebne prijevoze te sudjeluju u bilo kojoj drugoj aktivnosti Društva. I na kraju valja zahvaliti i svima onima koji nam na bilo koji način samostalno pomažu ili samo kroz posjećivanje naših nastupa prate rad našeg društva. Hvala na pažnji.