JESENSKI KONCERT 2010. GOD.

27. studenoga 2010.
KUD "sv. Juraj" organizirao je koncert u Kulturnom centru Draganić dana 27. studenoga. Cilj koncerta bio je prezentirati dio programa rada KUD-a kroz ovu godinu te zahvaliti sponzorima i donatorima uz čiju se pomoć ostvario zacrtani plan i program rada. Na koncertu su nastupili članovi Tamburaškog orkestra , dječja skupina Jurići, promoviran je novi CD naziva "Šalne, štimne i običajne pjesme draganićkog plemenitog kraja". Izvedena je točka kojom su Vedran Prstac i Ivana Jerečić predstavili naše društvo na manifestaciji "Drmeš-da" te je dramska sekcija izvela predstavu "Sedmokim v Korlavac, s frtaljicu domof".