Jesenski koncert 2017.

Kao što smo najavili u petak, 24. 11. 2017. u KC Draganić održan je ovogodišnji JESENSKI KONCERT KUD-a „Sv. Juraj“ Draganići
U sadržaju koncerta preko e-prezentacije prikazan je pregled godišnjeg rada i dostignuća Društva a uslijed pregleda na pozornici izmjenjivali su se nastupi svih sekcija Društva.