Jesenski koncert 2017.

7. prosinca 2017.
Kao što smo najavili u petak, 24. 11. 2017. u KC Draganić održan je ovogodišnji JESENSKI KONCERT KUD-a „Sv. Juraj“ Draganići U sadržaju koncerta preko e-prezentacije prikazan je pregled godišnjeg rada i dostignuća Društva a uslijed pregleda na pozornici izmjenjivali su se nastupi svih sekcija Društva.