KORIZMENI KONCERT U CRKVI “Sv. Jurja” u Draganiću

Korizmene tradicijske napjeve u aranžmanu Joška Ćalete uvježbala je s mješovitim zborom KUD-a Mahično i KUD-a "Sv. Juraj" Vanja Kralj (već druge godine za redom).