KUD „Sv. Juraj“ Draganić na koncertu “Oj Betleme, Betleme” u crkvi sv. Franje Asiškog na zagrebačkom Kaptolu.

7. siječnja 2014.