12.01.2020 – NACIONALNO SVETIŠTE SV. JOSIPA U KARLOVCU

8. ožujka 2021.
Božićni koncert u organizaciji ZAKUD-a Karlovačke županije. Na koncertu su nastupili folklorni zborovi iz Rečice, Vučjaka, Nikšića, Pokupske Doline i Draganića.