NASTUP NA DANIMA DRAGANIĆA 2018. god.

7. kolovoza 2018.

Dani Draganića održani su 15. i 16.6.2018. Nastup folklorne sekcije na otvorenju.