„PREŠTIMANE MUŠTRE NAŠE STARE MAME“

30. rujna 2012.
Izložba prikazuje draganićko tradicijsko rukotvorstvo. 2008. god. - Ogulin – svečana dvorana POU (u okviru 11.  županijske smotre izvornog folklora) 2009. god. - Draganić - KC Draganić (za manifestaciju Dan Draganića)