REVIJI NOŠNJI Izvorne smotre Karlovačke županije

8. ožujka 2021.
Revija nošnji u Ogulinu kao centralni događaj ovogodišnje Županijske smotre izvornog folklora održane u Ogulinu 13.9.2020. Naši predstavnici na REVIJI NOŠNJI Izvorne smotre Karlovačke županije su "MLADIĆI, DEVER, POSNAŠICA i BARJAKTAR!