Sajam županija

8. listopada 2012.

Od 19.-23.09.2012. godine na Zagrebačkom velesajmu održana je specifična manifestacija kojoj je bio cilj predstavljanje hrvatskog poslovnog i kulturnog identiteta nazvana Sajam županija. Sudjelovale su sve županije s prostora Republike Hrvatske prezentirajući svoje posebnosti. 

Jedan dio sajma nazvan SVI ZAJEDNO-HRVATSKO NAJ  orijentirao se na prezentaciju hrvatske nematerijalne baštine iz svih županija kroz glazbeno-scenske, plesne, etno-modne i sportske programe, tradicijske zanate i običaje te ponudu suvenira.

U tom dijelu sajma, a u ime Karlovačke županije, predstavio se KUD „Sv. Juraj“ Draganić jednosatnim programom. Izvedene su tri koreografije s draganićkim pjesmama i plesovima te revija pod nazivom Tradicijsko u suvremenom. Revijom je prikazana mogućnost kombiniranja tradicijskih autohtonih draganićkih motiva s narodne nošnje i  modernih odjevnih kombinacija.