Smotra pjevačkih zborova i vokalnih sastava Karlovačke županije

23. kolovoza 2016.

Po prvi puta  na Smotra pjevačkih zborova i vokalnih sastava Karlovačke županije
u Zorin domu u Karlovcu nastupila je naša Muška vokalna grupa i to u kategorije obrađenih tradicijskih napjeva. Tako su svi prisutni mogli čuti kako draganićki napjevi „Oj oblaci“ i „Stal se jesam rano v jutro“ zvuče u četveroglasju.