Tamburaški orkestar KUD-a na 22. susretu hrvatskih tamburaških orkestara i sastava u Dugom Selu

7. listopada 2015.
U organizaciji Hrvatskog sabora kulture, suorganizaciji Zajednice kulturno umjetničkih udruga Zagrebačke županije, Grada Dugog Sela, KUD-a „Preporod“ i HDS ZAMP-a, u Dvorani „Preporod“ u Dugom Selu 3. i 4. listopada 2015. održan je 22. susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava. Na Susretu je nastupilo 10 tamburaških orkestara iz Vrbovca, Draganića, Belice, Starog Petrovog Sela, Zlatar Bistrice, Varaždina, Zagreba, Bistre, Marije Bistrice i Trnovca te 13 tamburaških sastava iz Pregrade, Zasadbrega, Beretinca, Male Subotice, Dugog Sela, Šestina-Zagreba, Ogulina, Stupnika, Novske, Lobora, Petrijanca, Glogovca i Slavonskog Broda sa sveukupno preko 400 izvođača. Kao gost Susreta nastupio je Tamburaški orkestar Šmartno iz Slovenije. Ove godine za Susret se prijavilo i u selekciji aktivno participiralo 69 tamburaških orkestara i sastava iz 9 hrvatskih županija s oko 1100 izvođača! Treba istaknuti da je TO KUD-a „Sv. Juraj“ na susretu predstavljao Karlovačku županiju budući je na Županijskoj smotri ove godine tako odabrao selektor Siniša Leopold. Vrijedi spomenuti da su u ktg. tamburaških sastava našu Županiju predstavljali tamburaši KUD-a „Klek“ koji su na susretu zavrijedili 3. mjesto te im ovom prilikom čestitamo na uspjehu