“TRIBLJAČICE, JESTE DEŠLE?” U CVETKOVIĆU 2012.

18. ožujka 2012.
Dana 18. ožujka 2012.g. dramska grupa KUD-a "Sv. Juraj" odigrala je predstavu "Tribljačice, jeste dešle?" u Vatrogasnom domu u Cvetkoviću. Tu već puno puta izvedenu predstavu, dramska grupa je upotpunila novim humorističnim zapletima te će se s njom predstaviti 24. ožujka na Županijskoj smotri kazališnih amatera u Zorin domu u Karlovcu. Početak izvedbe predstave je u 14:00 sati. Predstava koju stručno povjerenstvo izabere kao najbolju predstavljat će Karlovačku županiju na Državnoj smotri kazališnih amatera na Hvaru. Upravo je KUD "Sv. Juraj" prošle godine predstavljao županiju na državnoj smotri s predstavom "Frtaljica".