Zahvala za suradnju na projektu „Draganićki kraglin“

7. listopada 2013.

Hvala Vam dragi Draganićaki, dragi gosti, rođaci i prijatelji našeg članstva koji ste ove nedjelje obukli draganićku narodnu nošnju i time omogućili izradu 378. po redu milenijske fotografije te tako postali dio milenijskog svijeta autora Šime Strikomana.

Usprkos lošem vremenu koji se ponovio već druge nedjelje za redom i koje je vjerojatno utjecalo na nešto manji broj sudionika milenijske fotografije, organizator kao i sam autor sa zadovoljstvom mogu konstatirati da je ona ipak uspjela. Točno 259 učesnika u narodnoj nošnji oblikovalo je „Draganićki kraglin“ prema shemi autora. Članstvo KUD-a popunilo je prostor obilježen brojkom 80 koja simbolizira broj godina kroz koje u našem Draganiću djeluje organizirani amaterski kulturno-umjetnički rad a koje će KUD obilježiti u narednoj godini.

Kod ovog projekta vrijedi istaknuti dvije stvari. Jedna je ta što su Draganićaki prepoznali vrijednost nasljeđa vlastite tradicijske baštine a druga je ono što i sam autor želi ovim projektom postići, a to je zbližavanje ljudi u današnjem sve više prisutnom otuđenju. Događaj čine ljudi, a to smo svi zajedno ovim projektom dokazali.

U ime UO KUD-a još jednom veliko HVALA na suradnji autoru Šimi i njegovoj ekipi, JVP grada Karlovca, Općini Draganić, a posebno svim učesnicima snimanja.

 Zahvaljujući  svima Vama naša ideja je realizirana.