ZLATO ZA DRAGANIĆKE TAMBURAŠE !!!

8. ožujka 2021.
15.11.2020. održan je 27. Susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava u online verziji preko facebook stranice Hrvatskog sabora kulture. Prema odluci stručnog povjerenstva u sastavu: Damir Butković, Ivan Potočnik i Veljko Valentin Škorvaga, u kategoriji koncertnih sastava Tamburaškom sastavu KUD-a „Sv. Juraj“ Draganić  dodijeljena je ZLATNA PLAKETA. Čestitke zaslužuje voditelj i dirigent Matija Prigorac i svaki član sastava ponaosob: Josip Beketić, Marija, Matej i Stjepan Berdik, Matija Bradač, Borna Gojšić, Dorotea Grdošić, Agata Kalafatić, Dora Moguš i Petar Popić.