ŽUPANIJSKA SMOTRA DJEČJEG FOLKLORA 2010

23. svibnja 2010.
U Domu oružanih snaga RH "Zrinski" u Karlovcu  23. svibnja održana je Županijska smotra dječjeg folklora.   KUD "Sveti Juraj"  predstavljale su dvije grupe: Mlađa folklorna sekcija JURIĆI sa dječjim igrama i plesovima pod nazivom "Sjaj,sjaj sunčace" i starija dječja sekcija FIJOLICE sa draganićkim pjesmama i plesovima naziva "Derite se cipelice".   Obje grupe u glazbenom dijelu pratila je dječja tamburaška sekcija Društva.