PREDSTAVA

30.11. 2013. godine pred brojnom publikom u OŠ “Slava Raškaj” u Ozlju dramska grupa izvela je ponovno predstavu “Sliku tvoju ljubim”.

Prema reakciji publike može se zaključiti da su Ozljani dovoljno razumijeli draganićki govor koji glumci nastoje u izvornom obliku koristioti kroz predstavu.