GOVOR DRAGANIĆA

GOVOR DRAGANIĆA upisan je u REGISTAR NEMATERIJALNIH KULTURNIH DOBARA RH (oznaka upisa Z-7454).
Između ostalog u obrazloženju rješenja stoji: Radi se o izuzetno zanimljivu kajkavskom govoru koji se nalazi gotovo na samom rubu kajkavskog narječja te je zbog svog položaja i osobina izrazito zanimljiv stručnjacima, a koji još gotovo uopće nije bio istražen.
Uz predlagatelja KUD “Sv. Juraj” Draganić nositelj nematerijalnog kulturnog dobra je i Općina Draganić. Obveze nositelja su provoditi mjere zaštite za njegovo očuvanje.
Analizi prijedloga zaštite pri donošenju predmetnog rješenja pridonijeli su primjeri korištenja govora Draganića koji KUD kroz svoj rad njeguje (dramske predstave, konferanse, dječje koreografije, projekti Tima mladih KUD-a, tiskani zapisi, priprema izdanja Draganićkog rječnika …).